mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Supervlak beton voor recordijs Thialf

Begin dit jaar is begonnen met de vernieuwbouw van ijsstadion Thialf in Heerenveen. Het nieuwe stadion krijgt een ijsbaan van Olympische klasse, een trainingshal en aanvullende faciliteiten voor de sporters. Van Berlo Bedrijfsvloeren legde, met betonspecie van Dyckerhoff Basal, een zeer strakke vloer voor het nieuwe recordijs.

Zwarts & Jansma Architecten ontwierp het nieuwe Thialf. De filosofie achter het ontwerp luidt 'alles rond het ijs', waarbij alle functies letterlijk rond de ijsbaan zijn gegroepeerd. Dankzij de glazen gevel rond de vierhonderd meter lange ijsbaan is er vanuit alle ruimten zicht op dit hoofdonderdeel van Thialf, waardoor topsport letterlijk centraal staat en interactie wordt gestimuleerd.

Topsport in beton

De ijsbaan van het nieuwe Thialf bestaat uit verschillende delen. Dat was voor de uitvoerende bouwpartijen een prachtige kans om 'topsport in beton' te trainen. Ferdy Willemsen, regio betontechnoloog van Dyckerhoff Basal legt uit waarom: "De wedstrijdbaan moet straks de snelste ijsbaan van de wereld worden. Voorwaarde daarvoor is dat de betonnen vloer supervlak moet worden opgeleverd. In de hal komen verschillende ijsvloeren, zoals de krabbelbaan, de hockeybaan en de inrijbaan. Wij konden meerdere keren trainen om voor de wedstrijdbaan het meest optimale betonmengsel samen te stellen. De constante betonkwaliteit bij het verpompen van het beton over maximaal ruim 200 meter was een technologische uitdaging. De uitvoering en de kracht van Dyckerhoff Basal ligt voornamelijk in de flexibiliteit van het speciale beton, op basis van de opgegeven specificaties en de door ons gekozen grondstoffen. Binnen de bandbreedte van de specificaties is een manier bedacht om de beton, vanuit de vrachtauto door de pomp en leidingen teruglopend van 200 tot 30 meter in een continue proces, van constante kwaliteit en verwerkbaarheid te garanderen."

Toeslagmateriaal

Om s 'werelds snelste ijsbaan te maken hebben bouwer Heddes Bouw, Van Berlo Bedrijfsvloeren, De Kwaliteitsdienst Beton en betonmortelleverancier Dyckerhoff Basal een topprestatie geleverd. De goede samenwerking begon met het al in een vroeg stadium bespreken van de gehele betonstort. Onderwerpen als Veiligheid, de opstelplaatsen van betonpompen, routing en betonsamenstelling werden in een stortplan en een aangepast productie(controle)plan verwerkt. Willemsen: “Bij deze stort was ook de kwaliteit van het toeslagmateriaal belangrijk, omdat de betonnen vloer goed kou en warmte moet kunnen overdragen.” De Kwaliteitsdienst Beton had namens Heddes Bouw hiervoor advies gegeven. De beton voor de ijsbaan moet voldoende temperatuurgeleidend zijn. "Normaal" grind en zand zijn prima warmtegeleiders. Het uiteindelijke mengsel bevatte zand 0-4 en grind 4-16. 

Ferdy Willemsen, regio betontechnoloog van Dyckerhoff Basal

De constante betonkwaliteit bij het verpompen van het beton over maximaal ruim 200 meter was een technologische uitdaging."


Samenstelling beton

De Kwaliteitsdienst Beton gaf ook het kader op voor het cementgehalte. Hiermee ging Dyckerhoff Basal aan de slag. Uitgangspunt was een beton met een langzame sterkteontwikkeling met het oog op de verhardingskrimp. Hiervoor is een deel van het cement vervangen door vliegas. De baan moest in één dag (24 uur) gestort en afgewerkt worden en bij het samenstellen moest rekening gehouden worden met het feit dat de koelleidingen al in gebruik waren genomen. Het gevolg hiervan was dat de temperatuur in de hal ongeveer 15 graden was en de temperatuur rond de ijsbaan 13 graden. Betontechnoloog Willemsen zocht een optimum in de combinatie CEM I (portlandcement) en CEM III (hoogovencement). Willemsen: "Bij een betonmengsel met alleen CEM III is het goed en tijdig kunnen afwerken onder deze constant koele omstandigheden mogelijk een probleem. Door een gedeelte van het CEM III cement te vervangen door CEM I is dit te ondervangen. Het nadeel is wel dat het mengsel krimpgevoeliger wordt en dus was het van belang dat de hoeveelheid CEM I beperkt bleef. De eerst gekozen combinatie bleek direct te voldoen en is voor alle storten toegepast.

Uitvoering

De betonvloer in de hal is in vijf delen gestort, het binnendeel in drie storten, daarna de inrijbaan en als finale de wedstrijdbaan. Tijdens de uitvoering van de wedstrijdbaan stonden er twee pompen opgesteld, één ten noorden en één ten zuiden van de baan. De toevoer van betonmortel aan de pompen gebeurde door 4 truckmixers per pomp. Omdat de baan vanaf twee kanten van hetzelfde beginpunt tegelijk naar het eindpunt rond gestort diende te worden, kreeg men per pomp te maken met wisselende lengten stortbuizen. De toegepaste consistentieklassen zijn F5 en een F5 met aangepaste verhoogde schudmaat t.b.v. het verpompen tot ruim 200 meter. Er is voorafgaand aan de stort een plan gemaakt om met het aanvoeren van wisselende consistenties een constante verwerkbaarheid uit de slang te hebben. De controle op de kwaliteit van het beton en de logistieke communicatie werd op de dag van levering bij beide pompen uitgevoerd door twee betontechnologen van Dyckerhoff Basal. In totaal is er voor de wedstrijdbaan ca. 550 m3 betonspecie met 70m3 per uur geproduceerd.

“De constante betonkwaliteit bij het verpompen van het beton over maximaal ruim 200 meter was een technologische uitdaging."

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Lid van Betonhuis

Logo 14.Dyckerhoff_Basal 150

bron: www.dyckerhoff-basal.nl

Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. - Lid Betonhuis


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.