mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Schoonbeton in de praktijk

Van Muijen Betonbouw realiseert drie van de vier betonnen casco's van de zelfbouwkavels van het Amstelkwartier. Deze zelfbouwkavels kenmerken zich door de bijzondere combinatie van onder architectuur ontworpen appartementen en de mogelijkheid voor de bewoner om zelf de indeling en afwerking te bepalen.

vorige

Van Muijen Betonbouw realiseert type C1, C3 en type C4. In opdracht van aannemingsbedrijf Heutink, wordt type C1, een duurzaam appartementencomplex met in totaal 18 woningen, verdeeld over 7 bouwlagen, gebouwd. Het blok staat met de drie andere typen op een in het werk gestorte betonnen stallingsgarage. Van Muijen bouwt type C3, zes loftwoningen en een penthouse, in opdracht van bouwonderneming Bekkum. Bijzonder aan deze loftwoningen is de vrije hoogte van 5,41 meter. In opdracht van IBB Kondor, worden 18 appartementen, type C4, gerealiseerd.

Betonnen casco's, type C3 met schoonbeton

Opdrachtgever voor type C3 is de bouwgroep Amstelloft. De inspiratie voor het ontwerp van de bouwgroep is ingegeven door wonen in oude scholen, kerken en pakhuizen: karaktervolle, hoge ruimtes waarin allemaal unieke woningen ontstaan. De loftwoningen kennen een betonnen casco met een vrije hoogte van 5,41 meter en de woning is hierdoor levensloopbestendig. Bewoners kunnen starten met een open loft en op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding of als het financieel beter uitkomt, een tussenvloer aanbrengen om extra kamers te creëren. Het gebouw krijgt twee buitenruimtes en wordt klimaatneutraal opgeleverd. Het ontwerp is van WE Architecten Amsterdam.

Vijf en een halve meter schoonbeton
In type C3 worden de woningscheidende wanden van 5,41meter uitgevoerd in schoonbeton. Om deze betonnen wand te realiseren heeft Van Muijenbetonbouw in de voorbereiding en uitvoering extra tijd ingepland om deze betonnen zichtwand naar wens te realiseren. De mogelijkheden van de bekistingstechniek spelen hierbij een belangrijke rol en de ontwerper moet de mogelijkheden en beperkingen kennen van dit bekistingssystemen, alsook van de betonmortel, de bekistingsolie en de betonverwerking, verdichting en nabehandeling. De beslissingen over materiaal, inzet van materieel en arbeid zijn in een vroeg stadium met alle betrokken partijen besproken.

Uitvoering schoonbeton

De uitvoering van de bekistingsnaden en vellingkanten is met de aannemer besproken en de plaats van de centerpennen werd in overleg bepaald en uitgetekend. Ook aan de beton werden eisen gesteld. In een vroeg stadium werd betonleverancier Cementbouw betrokken en werden details, mengselsamenstelling en kleur besproken. Een belangrijk detail was de bekistingsolie. Hier werd gekozen voor Marginel® van Van Den Berg&Co.

Alex van der Ham -  Betontechnoloog Cementbouw

Bij elk onderdeel van schoonbeton heb je een optimum, zo ook bij de oliën. Ik wist uit ervaring dat bij deze betonsamenstelling de voorgestelde olie een goede resultaat zou opleveren."

Reinigings- en ontkistingsmiddel
Marginel® is een watergedragen beton-ontkistingsmiddel op basis van plantaardige olie en is hierdoor een milieuvriendelijk. Het aanbrengen van deze olie, werd na een extra uitleg van Van Den Berg& Co door de mensen van Van Muijen Betonbouw gedaan. Om een optimaal resultaat te krijgen, stelde Van Muijen betonbouw hoge eisen aan de bekisting en gebruikte nieuw plaatmateriaal van NOE. Leon van Herk: "Na de levering van NOE zijn we gestart met de Montage van de bekisting. Natuurlijk werkte wij met extra aandacht om de beplating netjes te houden." Na het in elkaar zetten van een deel van de bekisting werd deze met een hoge druk reiniger gereinigd en schoongemaakt met het middel Mars 20. Dit reinigingsmiddel is er vervolgens met water afgespoten. Hierna is de wand droog getrokken en is de bekistingswand geplaatst tegen de kimankers. Na het vastboren van de schoren hebben wij de kist rechtgezet met een schietlood en is de maatvoering uitvoering gecontroleerd. "

Betonvlechters en installateur
Hierna konden de vlechters van Avenhorns vlechtbedrijf aan de slag. Ook de vlechters wisten dat het schoonwerk wanden moest worden. En vanwege de hoogte zijn er speciale pasmatten besteld, die in 2 delen deze hoogte behalen. De vlechters gebruikte speciale dekkings afstandhouders die zij zorgvuldig aanbrachten. Daarna volgde de elektricien en de loodgieter die hun installaties, zonder in de wandkist te boren, hebben aangebracht. De mensen van Van Muijen hebben vervolgens de kist en de kim schoongespoten en de maatvoering nogmaals gecontroleerd en hierna werd de bekisting gesloten.

Beton storten
Op de ochtend van de stort wordt de bekisting vochtig gemaakt. Terwijl de betonmortel wordt aangeleverd in aangepaste hoeveelheden om met een storthoogte van 1 meter per uur en 0,6 meter per uur voor enkelzijdig te gaan storten met een pomp van Faber uitgerust met een stortpijp van 5 meter, wordt continu de maatvoering gecontroleerd.

De stort is uitgevoerd door 3 man, waarvan één verantwoordelijk is voor het storten met de stortpijp. Deze pijp gaat er om de 2 meter opnieuw erin. Er is iemand verantwoordelijk voor het verdichten. Deze zorgt ervoor dat hij elke 30 cm de naald positioneert en dat de beton goed wordt verdicht. Na het aanbrengen van de onderste meter en het verdichten van deze meter wordt de onderste meter nogmaals verdicht om zorg te dragen dat er geen grindplekken ontstaan bij eventueel weggelopen speciewater.

Hierna wordt de beton meter voor meter aangebracht en verdicht met overlap in de vorige laag. Na het gereed zijn van de stort, gaat de ploeg de wand nachecken op rechtheid en doen ze waar nodig deze bijstellen. Leon: "Na ongeveer een uur na de stort, zullen we de bovenste helft nogmaals rustig natrillen om luchtbellen bovenin de wand te voorkomen. De wand wordt bovenop afgedekt om beïnvloeding van buitenaf te voorkomen. De dag na de stort, laten we de bekisting volledig met rust, pas de dag hierna,beginnen we met ontkisten. Dit ontkisten gebeurd uiterst secuur om eventuele beschadigingen te voorkomen. Optimale kwaliteitsbewaking is belangrijk om het gewenste resultaat te krijgen."

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Lid van Betonhuis

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.