mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Betonconstructie: twee betonnen kernen

Twee 45 meter hoge betonnen kernen spelen een belangrijke rol in de stabiliteit van het nieuwe deel van het Muziekpaleis Utrecht. Daartussenin hangen de hoofdspanten van een ingewikkeld in elkaar stekende stalen draagconstructie.

vorige

Verder zijn er aan de kernen op verschillende plaatsen stalen hoofdliggers bevestigd. De betonnen 'bak' onder maaiveld met een flauwhellende in- en uitrit maakt het gebouw toegankelijk voor bevoorrading en backstage activiteiten.

Het nieuwe Muziekpaleis Utrecht maakt deel uit van een veel groter project, waarbij het gebied tussen het Vredenburg en het Centraal Station drastisch wordt aangepakt. Om het nieuwe gebouw kwijt te kunnen, is een deel van het voormalige muziekcentrum Vredenburg aan de noord- en de oostzijde gesloopt. De grote symfoniezaal met zijn wereldberoemde akoestiek is gehandhaafd, maar wordt intern wel gemoderniseerd. De uitbreiding betreft het neerzetten van een bouwvolume waarin vier nieuwe concertzalen boven en naast elkaar komen. Tussen de zalen komen diverse verkeers- en ontmoetingsruimten en –pleinen. De ligging van de zalen op verschillende niveaus heeft geleid tot een vrij ingewikkelde draagconstructie van staal en beton. De twee betonnen kernen met daarin de liften en trappenhuizen vormen de ruggengraat van deze constructie. Omdat het complex in het drukke hart van de stad ligt, is voor de bevoorrading gekozen voor een ondergrondse aanvoerroute vanuit een min of meer verkeersluwe richting.

Onder maaiveld

"Het eerste dat we gedaan hebben is het slaan van stalen damwanden", begint Peter Visée, projectleider van Heijmans Utiliteitsbouw, het gesprek. "Deze damwanden zijn deels definitief en gebruikt als buitenbekisting voor betonwanden en deels tijdelijk. Daarna is er een groot aantal Tubex groutinjectiepalen geheid. Vervolgens is de bouwput uitgegraven tot circa acht meter beneden maaiveld. Na het graven zijn de Gewi (trek)ankers aangebracht."

"Een moeilijkheid daarbij was het verbod op bemaling dat door de gemeente was opgelegd in verband met mogelijke verzakkingen van de belendende bebouwing. In december 2010 is de vloer -2 gestort met onderwaterbeton met staalvezels. Aansluitend is de put leeggepompt, waarbij het water is gezuiverd en geloosd op het openbare water, de singel verderop. Op de betonvloer is een werkvloer van 150 mm aangebracht om het geheel uit te vlakken en tenslotte zijn de heipalen gevuld met beton. Op de uitvullaag is de constructieve vloer -2 gestort, 500 mm dik. Vanaf vloer -2 zijn de kelderwanden, deels tegen de damwand, en de kolommen tot aan het maaiveld gestort en is de -1 vloer, ook 500 mm dik, aangebracht."

De betonvloeren -2 en -1 lopen onder de gehele nieuwbouw door met uitzondering van de twee kernen. Die staan op aparte vier meter dikke poeren. Dat is gedaan om mogelijk verschillen in zetting te kunnen opvangen. Drie zware kolommen die de westgevel dragen, zijn om dezelfde reden op vrijstaande poeren geplaatst, maar die zijn 'slechts' drie meter dik.

Klimkisten

Eind januari zijn de werkzaamheden aan de twee 45 meter hoge kernen gestart. Alhoewel dat elke kern veel afwijkende vormen en doorsneden en veel sparingen heeft, is er toch bewust gekozen voor een klimbekisting.

Peter Visée - projectleider van Heijmans Utiliteitsbouw

Alles hangt aan de betonnen kernen en delen van de staalconstructie zijn in deze wanden opgenomen.

Om de voortgang van de montage van de stalen draagconstructie niet te stagneren, hadden we 'wandvlees' nodig en het liefst zo snel mogelijk. Dan gaat klimmen vanwege het continuproces sneller dan traditioneel kisten en storten. Logistiek gezien was klimmen ook het enige alternatief mede door het beperkte bouwterrein. Prefab was constructief onmogelijk."
De klimkisten zijn deels kraangeklommen en deels hydraulisch geklommen uitgevoerd. Dat had onder andere te maken met een aantal 'onmogelijke' tussenwandjes in de kernen en met de inzet van de twee bouwkranen voor andere werkzaamheden. Eind augustus begin september was men met de kernen op hoogte en was min of meer het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.

Vloeren

De begane grondvloer bestaat uit breedplaatvloeren met traditioneel gemaakte verzwaarde stroken. Vanaf deze vloer heeft het gebouw een stalen kolom- en liggerstructuur. De verdiepingsvloeren op de verschillende niveaus zijn ingevuld met afwisselend breedplaat- en kanaalplaatvloeren opgelegd op (hoed)liggers en deels met traditioneel gestorte stukken vloer. De dakvloer bestaat grotendeels uit breedplaatvloeren. Op alle vloeren ligt een druklaag van 60 millimeter.

Omdat de nieuwbouw deels over de oudbouw heen gebouwd wordt en men niet op de oudbouw mag afsteunen, komen er op diverse plekken uitkragende vloeren voor, die als zelfdragende vloeren zijn uitgevoerd. Ook alle dakvloeren (de bovenste betonvloeren) van de doos-in-doos constructies van de zalen zijn zelfdragend. Verder komen er, ook weer in verband met de akoestiek, nog een aantal Alvon-wanden voor in de zalen. En op een aantal plaatsen staan betonwanden met in het werk gestorte trappen of prefab betontrappen.

"Op twee plaatsen is nog iets bijzonder gebeurd", laat Visée weten. "De 'pop-oren', twee over de oudbouw uitkragende vloerdelen achter het podium van de popzaal op ongeveer twintig meter hoogte, zijn opgevangen door speciaal gemaakte kolommen. Deze twee maal drie kolommen, lopen door het dak van de oudbouw, door de omloop van de symfoniezaal en door de begane grond- en keldervloer en steunen af op aparte funderingsblokken. Deze constructie is volledig akoestisch ontkoppeld van de bestaande vloeren."

Gevelbekleding

Tot slot komt er nog wat betonwerk voor in de noordgevel van het gebouw. Het gaat om twee boven elkaar geplaatste rijen prefab betonnen elementen die de gevel van het pop-rockzaal vormen. Dit geveldeel loopt van buiten door naar binnen. Omdat men er straks niet meer bij kan, is een deel van deze gevelbekleding nu al, tijdens de ruwbouwfase, geplaatst. "Maar dat geldt voor meerdere onderdelen", besluit Visée. "Er zijn delen van de vloeren, die we soms in drie stukken moeten aanbrengen of storten, omdat we òf nu nog niet verder kunnen omdat een deel van de staalconstructie nog niet is aan te brengen òf omdat een tijdelijke schoorconstructie in de weg zit. We kunnen dus niet lekker recht voor zijn raap uit werken, maar dat wisten we van tevoren. Het was al direct duidelijk, dat het gebouw complex in elkaar steekt. We zien het als een uitdaging."

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.