mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton in twee dooreenlopende kleuren gestort

Een nieuwe waterzuivering in aanbouw heeft een primeur voor ons land: betonconstructies gestort in tweekleurig beton. Zoiets doe je niet zomaar. Daarvoor is een degelijke voorbereiding nodig. Niet alleen wat betreft de aanvoer en verwerking van het beton maar ook voor de wijze van bekisten.

vorige

In Hilversum bouwt VBK Groep momenteel een nieuwe waterzuivering naar een ontwerp van Claus en Kaan Architecten. De wanden en de dekken van twee actief slibtanks, twee nabezinktanks, één voorbezinktank, twee slibbuffers, één indiktank en een aantal bedieningsgebouwtjes zijn gestort met twee kleuren beton; een bruin/geel mengsel en een donkerbruin mengsel met een rode gloed. Voor de duidelijkheid: niet de ene wand in de ene tint en een andere in de tweede. Nee, de twee kleurmengsels zijn min of meer gelijktijdig in de bekistingen gestort.

Doordachte voorbereiding

Bij de stort stonden er aan weerszijden van de voorraadbak van de betonpomp twee betonmixers van Mebin. De een met bruingele mortel en de andere met donkerbruine mortel. Om en om draaiden de mixers een aantal slagen mortel in de bak, die vervolgens naar de bekisting werd gepompt. Zo beschreven lijkt het simpel, maar er is een doordachte voorbereiding aan vooraf gegaan. Zo zijn er onder andere een aantal proefstorts gemaakt om te kijken of de twee kleuren beton zich in de kist niet te veel zou vermengen. Er is uitgedokterd hoeveel slagen mortel per mixer gedraaid moest worden om een goed resultaat te behalen. En er is gekeken of controle nodig was op wat er uit de pompslang kwam en in de kist verdween en welke invloed het trillen zou hebben.

Uiteindelijk heeft één man, de voorman van de stortploeg, de werkzaamheden gestuurd, maar is er veel iovergelaten aan de mensen op de stort, waaronder de pompmachinist. De chauffeurs van de betonmixers zijn zoveel mogelijk dezelfde geweest om controle te houden op de aanvoer en het aantal slagen. De mixers kwamen ongeveer gelijktijdig en met dezelfde inhoud bij de pomp te staan om te voorkomen dat er alsnog teveel van één kleur zou worden verpompt. Er trad wel enige vermenging op in de opvangbak van de pomp maar dat was te verwaarlozen. De stortsnelheid lag op 20 à 30 m3/uur en er is normaal getrild.

Aangepast bekisten

Het verwerken van de twee kleuren beton heeft ook een wissel getrokken op de wijze van bekisten. Niet zozeer op de wanden van de grote, ronde tanks maar wel op de gevels en dekvloeren van de gebouwen. Die waren een stuk moeilijker; deels veroorzaakt door de wapening en deels door de aansluitingen en het willen 'ontwijken' van stortnaden in de betonconstructies. 

Bij het bekisten is vooraf goed nagedacht over wat er gestort moest worden en hoe men dat het beste zou kunnen aanpakken. Er is gekeken naar de oppervlakte, de wanddikte, de hoogte van de kist en waar men eventuele stortnaden zou kunnen maken. Zo zijn de traditioneel gewapende gevels van de twee slibbuffers (diameter 8 meter), de indiktank (diameter 9 meter) en de bedieningsgebouwtjes, waaraan ook nog allerlei tussenvloeren, overstekken en uitkragingen zitten, in één keer uitgekist met een systeemkist en ook in één keer gestort.

De wanden van de twee actief slibtanks (diameter 49 meter) en de twee nabezinktanks (diameter 42,50 meter) zijn in zes fases gestort. De actief slibtanks en de nabezinktanks zijn gewapend met voorspanning en daar zijn de stortnaden gezocht bij de verdikkingen in de wandconstructie waar de spanpunten zitten. De voorbezinktank (diameter circa 40 meter) is weliswaar traditioneel gewapend, maar was te groot om in één keer in de kist te zetten. Die is in twee storts uitgevoerd. 

Het ontkisten is gebeurd op basis van controles door rijpheidcomputers. In grove lijnen heeft men de bekisting 3 x 24 uur laten zitten, maar er is wel enigszins rekening gehouden met cycli in verband met de volgende stort. Te snel ontkisten zou echter ten koste gaan van de kwaliteit van het beton en het ene deel sneller ontkisten dan het andere zou leiden tot kleurverschillen. Kortom, de aannemer zat soms in een spagaat.

Goed eindresultaat

In totaal is er ongeveer 3000 m3 gekleurd beton verwerkt. Niet alles aan de waterzuivering is evenwel in kleurbeton uitgevoerd. Het betonwerk onder maaiveld en alle inwendige vloeren zijn met normale, grijze beton gestort. Het kleurbeton heeft geleid tot wanden met een gemêleerd aanzien van lichte en donkere vlakken. De ontwerper is tevreden met de betonconstructies zoals die uit de kist gekomen zijn. De achterliggende gedachte bij zijn keuze was, dat de diverse bouwdelen door hun kleuren straks opgaan in de bosrijke omgeving.

Bron: BetonbouwNieuws Nr 2 - 2013.

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Lid van Betonhuis

Logo 18._Mebin 150

bron: www.mebin.nl

Mebin B.V. - Lid Betonhuis


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.