mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Hoge eisen aan schoon beton voor drinkwaterproductie

Een nieuwe drinkwaterproductie van Vitens wordt gebouwd in de Vechterweerd langs de Overijsselse Vecht bij Dalfsen. In het ontwerp van Factor Architecten uit Duiven is veel schoon beton verwerkt dat aan hoge eisen moet voldoen.

vorige

Het bouwwerk met pompruimten en regelkamers heeft een glooiende vorm en wordt na oplevering voor een groot deel opgenomen in het landschap. Drie vleugels van het gebouw hebben licht gebogen buitenwanden die vloeiend op lopen van maaiveld niveau tot circa 9 meter. Voor de opslag van 5000 m3 schoon drinkwater is een apart bouwwerk met reinwaterkelders gebouwd. Beide gebouwen worden glooiend bedekt met aarde en daardoor opgenomen in het landschap.

Proefstort schoon beton

De buitenwanden van de vleugels worden gestort in antracietgrijs beton. Op deze bouwdelen is CUR-aanbeveling 100, Schoon beton van toepassing. Met een proefstort is bepaald of de esthetische eisen en de kleur van het beton aansluiten bij de wens van de architect. De constructieve eisen aan de betonkwaliteit zijn; sterkteklasse  C35/45 en milieuklassen XC4, XA2. Voor de antracietkleur wordt een kleurstof toegevoegd en het gehalte aan fijn materiaal in de betonmortel met een korrelgrootte kleiner of gelijk aan 0,250 mm moet ten minste 160 l/m3 bedragen (artikel 5.5.4 van CUR 100-2013).

Gerard Nibourg - Betontechnoloog van Betoncentrale Hasselt

 

Voor de sterkteklasse is een ruime hoeveelheid bindmiddel nodig. Samen met de vulstof voor de kleur is aan de eis voor de hoeveelheid fijn materiaal in de samenstelling te voldoen omdat we leveren in een consistentieklasse S3”.

 

Betonsamenstelling geschikt voor drinkwaterconstructie  

Voor de productie en opslag van drinkwater gelden strenge die ook van toepassing zijn op het beton. De eisen zijn vastgelegd in de Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterconstructies de DCB-11-08 (2011). Deze richtlijn wordt beheerd en uitgegeven door KWR Watercycle Research Institute Nieuwegein. Voor de betonsamenstelling heeft dit gevolgen. De gebruikte hulpstoffen moeten een certificaat hebben waarin de geschiktheid voor deze de drinkwaterconstructies is aangetoond. Spoelwater als aanmaakwater wordt niet gebruikt voor de betonsamenstelling en voor toeslagstoffen geeft de richtlijn aan dat er geen gebruik gemaakt mag worden van gerecycled materiaal. In relatie tot een duurzaam mengsel is dit minder gunstig, maar de hoge eisen uit de richtlijn wegen in deze specifieke situatie zwaarder. Betoncentrale Hasselt, houder van het Beton Bewust keurmerk, heeft wel de mogelijkheid om hoogovencement CEM III toe te passen. Hierdoor heeft Gerard Nibourg toch een gunstig milieuprofiel voor de betonmortel weten te realiseren binnen de hoog gestelde eisen.

Uitvoering betonconstructie drinkwaterproductie

Wilt u meer weten over de uitvoering van de betonconstructie bij de drinkwaterproductie in Dalfsen? Lees dan BetonBouwNieuws nummer 2 (juni 2014). 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Lid van Betonhuis

Logo 20.BC_Hasselt 150

bron: www.schagengroep.nl

Betoncentrale Hasselt B.V. - Lid Betonhuis


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.