mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Lage Temperatuur Verwarming (LTV)

Steeds meer nieuwbouwwoningen in Nederland hebben een zogenaamde Lage Temperatuur Verwaming (LTV). Voor dit LTV-systeem worden de kunststof leidingen in de vloer of wand ingestort. Dit betekent een, in combinatie met een HR-ketel, geschatte besparing van 5 à 10% van het normgasverbruik.

Energiebesparing_beton_LTV131 woningen met vloer- en wandverwarming in IJsselstein. Foto: VOBN

LTV lijkt voor betonnen vloeren of wanden te zijn gemaakt vanwege het warmteaccumulerende vermogen. De betonmassa van het casco werkt mee aan de natuurlijke regulering van de binnentemperatuur. LTV is een mooi voorbeeld van Thermisch Actief Bouwen. De aanvoertemperatuur van het water is gemiddeld 35 graden Celsius, terwijl dat bij een traditioneel systeem 90 graden Celsius is. Dit betekent een, in combinatie met een HR-ketel, geschatte besparing van 5 à 10% van het normgasverbruik.

De voordelen van LTV in een betonnen casco:

 • De temperatuur van het water in het LTV-systeem is lager dan bij traditionele verwarming.
 • LTV kan goed worden gecombineerd met een in het werk gestorte betonnen constructie, omdat de leidingen in het casco worden weggewerkt.
 • Geen tochtverschijnselen en onaangename temperatuurschommelingen.
 • Geen stofverplaatsing, dus schonere lucht met minder huisstofmijt en dus ook geschikt voor carapatiënten. LTV verhoogt het comfort en de luchtkwaliteit in een woning.
 • LTV resulteert in een forse energiebesparing. Bijzonder gunstige waarden voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) zijn haalbaar.
 • Wand- en vloerverwarming hebben ook voor de uitvoering aantrekkelijke voordelen.
 • Een proefproject in IJsselstein liet zien dat wandverwarming en beton uitstekend samengaan. Deze constructie heeft bij diverse projecten navolging gekregen.
 • Comfortabele stralingswarmte, waarbij de luchttemperatuur circa twee graden lager kan zijn dan bij convectiewarmte.
 • Geen radiatoren en leidingen in het zicht.
 • Door een hogere stralingstemperatuur van LTV kan de luchttemperatuur in een ruimte worden verlaagd. Hinderlijke, snelle opwarming en afkoeling komen niet voor. Dit wordt door bewoners als positief ervaren.
 • Onderzoek heeft aangetoond dat gezondheidsklachten als gevolg van zwevende stofdeeltjes afnemen bij een lagere verwarmingstemperatuur.

Minder energieverbruik met LTV

LTV is een goede mogelijkheid om energie te besparen. En energiebesparing is vanzelfsprekend goed voor het milieu. Door de hogere stralingstemperatuur volstaat een lagere luchttemperatuur. Het verschil met traditionele verwarming bedraagt ongeveer 3ºC. Het resultaat is een beperking van het energieverbruik. Bovendien leidt de lagere luchttemperatuur tot minder energieverlies door ventilatie. De lagere watertemperatuur in de leidingen vraagt minder energie. Het rendement van HR-ketels is bij LTV ongeveer 2,5% hoger. De totale besparing bij gebruik van HR-ketels is ongeveer 5 á 10 % van het normgas-verbruik. LTV maakt het mogelijk energie op te wekken met duurzame energiebronnen, zoals zonneboilers of warmtepompen. Warmtepompen benutten natuurlijke energie uit de omgeving in de vorm van grond- of oppervlaktewater, bodemwarmte of ventilatielucht. Het rendement van warmtepompen stijgt met 25% wanneer ze in combinatie met LTV worden toegepast. De EPC kan met gebruik van LTV aanzienlijk worden verlaagd.

Delen:

Publicatie TAG

De publicatie Thermisch Actieve Gebouwen (TAG) bundelt de aanwezige kennis over Thermisch Actief Beton en maakt een objectieve keuze mogelijk. 

Cover_TAG

 

Bestel publicatie

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.