mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Innovaties in beton

De ontwikkeling van het materiaal beton staat zeker niet stil. Betontechnologen ontwikkelingen nieuwe betonsamenstellingen voor steeds meer uiteenlopende toepassingen, vaak in combinatie met ander materialen.

Beton_011Spuitbeton toegepast bij reddingspaviljoen, Galderse Meren. Foto: Cement&Betoncentrum

Materiaalsoorten als staalvezelbeton en ultrahogesterktebeton zijn één van de nieuwste ontwikkelingen binnen de betonindustrie. Maar ook systeemontwikkelingen als betonkernactivering (BKA) binnen het Thermisch Actief Bouwen staan niet stil. VOBN werkt samen met verschillende (branche) organisaties en voor specifieke innovaties zijn verschillende platformen, LinkedIn groepen, publicaties en/of websites ontwikkeld. Hieronder een overzicht:

Overzicht innovaties in beton

Innovatie Korte uitlegMeer informatie
Bron: Samenvatting innovaties Cement&Betoncentrum
Ultra-hogesterktebeton (uhsb)  Innovatieve betontechniek voor slank en duurzaam bouwen.  www.uhsb.nl 
3D betonprinting Een nieuw concept van een 3D-printer die beton spuit, maakt het in de toekomst mogelijk om in 24 uur een compleet huis neer te zetten.  www.vobn.nl
Hoge Sterkte Beton   Doorontwikkeling en sterkteklassen tot en met C100/115 zijn opgenomen in de voorschriften beton.  www.vobn.nl
Lichtbeton  Bij de bouw van drijvende detentieplatforms is ervaring opgedaan met verpompbaar lichtbeton voor het storten van het dek.  www.vobn.nl 
Spuitbeton  Constructief beton dat door een slang naar de plaats van verwerking wordt getransporteerd en daar door middel van luchtdruk wordt aangebracht en verdicht.  www.cementenbeton.nl
Thermisch isolerend beton  Vanuit verschillende overwegingen groeit de belangstelling voor lichtgewicht grondstoffen die grind en zand in de betonsamenstelling kunnen vervangen.  www.vobn.nl
Thermisch Actief Beton Een systeem waarin de massa van beton actief wordt betrokken bij de klimaatbeheersing van gebouwen. Kan in wanden en vloeren worden toegepast.

www.vobn.nl

www.cementenbeton.nl

Vezelversterkt beton  De eigenschappen van beton kunnen worden verbeterd door toevoegen van staalvezels en/of kunststofvezels.  www.vobn.nl 
Hybride gewapend beton  Door de combinatie van (staal)vezels in combinatie met traditionele wapening.  

www.cementonline.nl 

PDF ABT

Zelfreinigend beton  Voor zelfreinigende betonoppervlakken wordt het fotokatalytische materiaal titaandioxide (TiO2) gebruikt. www.cementenbeton.nl 
Breedplaat  Dragende vloer voor schoon beton, akoestiek én klimaatinstallatie, worden geïntegreerd.   
     

Mobiliteit

Beton heeft ook eigenschappen die bijdragen aan duurzame mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat de rolweerstand van beton lager is dan die van andere materialen voor het wegdek. Dit zorgt voor brandstofbesparing, metname voor vrachtverkeer. Met de hogere lichtreflectie van beton is er een hogere sociale veiligheid op donkere fietspaden. Ook kan de wegbeheerder kiezen voor een grotere tussen afstand van de wegverlichting.

Beton voor wegverhardingen heeft een lange levensduur bij een beperkte vraag naar onderhoud. Van overlaging is geen sprake, dus geen periodieke kosten en minder maatschappelijke hinder. De hogere wrijvingsweerstand in het oppervlak komt bijzonder tot zijn recht bij rotondes. Maar ook op kruisingen zal het wegoppervlak niet vervormen.

Delen:

Samenwerking

Logo-CBC-150px

bron: www.cementenbeton.nl

Cement&BetonCentrum


VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.